| Page d'accueil |   | Plan du site |    | Ajouter ce site à vos favoris |   |

Dictionnaire français malgache : Lettre V


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


vacances andro fialan-tsasatra
vaccin vakisiny
vaccination fanaovana vaksiny
vache omby vavy
vague (adjectif) tsy mazava
vague (adjectif) tsy voafetra
vague (nom) onja
vague (nom) alondrano
vain foana
vain tsy mahasoa
vaincre mandresy
valeur vidiny
valeur herim-po
valise valizy
vallée lohasaha
valoir vidy
valoir mitovy
van sahafa
vanille lavanila
vapeur entona
vapeur fofona
variété karazany
veau zanak'omby
veillée fiaretan-tory
veiller mitandrina
veiller miambina
velours vilaory
vendeur mpivarotra
vendre mivarotra
vendredi zoma
vendu lafo
vénéneux mahafaty
vénéneux misy poizina
venez ici avia aty
venger mamaly faty
venir tonga
venir avy
vent rivotra
vente fivarotana
vente famarotana
ventilateur mpanome rivotra
ventilateur ventilatera
ventre kibo
vérité fahamarinana
verre vera
vers mankamin'
vers tokony ho
verser mampidina
verser mandrotsaka
vert maitso
veste palitao
vêtement akanjo
vétérinaire dokoteram-biby
vétérinaire veterinera
viande hena
vide foana
vide tsy misy
vider manafoana
vie aina
vieillesse fahanterana
vieux antitra
vigne voaloboka
vil ratsy
village tanàna kely
ville tanàn-dehibe
vingt roapolo
vin divay
violon lokanga
virage fiolahana
vis visy
visage endrika
visite famangiana
visiteur mpamangy
vite haingana
vitesse vitesy
vivant velona
vivant mananaina
vivre miaina
vivre monina
voici inty
voici ity
voie làlana
voilà iny
voilà indro
voir mahita
voisin mifanakaiky
voisin mifanolo-bodirindrina
voiture kalesy
voix feo
volcan volkano
voler manidina
voler mangalatra
voleur mpangalatra
volonté sitrapo
volontiers an-tsitrapo
vomir mandoa
votre nareo
vos nareo
vote latsa-bato
voter mifidy
voter mandatsa-bato
vouloir maniry
vouloir tia
voyage dia
voyage fandehanana
voyageur mpandeha
vrai marina
vraiment ekany
vraiment marina tokoa
vu hita
vu que noho
vu que satria
vue fijerana
vue fahitana
vulgaire manjary
© Copyright 2005 - 2013. Tout droit réservé. Contact: Site hébergé par 1and1