| Page d'accueil |   | Plan du site |    | Ajouter ce site à vos favoris |   |

Dictionnaire français malgache : Lettre S


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


sable fasika
sac kitapo
sac à main poketra
sacré masina
sacrifice sorona
sacrifice fahafoizan-tena
sage hendry
sagesse fahendrena
saint masina
saison fizaran-taona
salade salady
sale maloto
salir mandoto
salle efitra
salle d'attente efitra fiandrasana
salle de bains efitra fandroana
salle à manger efitra fihinanana
saluer miarahaba
salut salama
salut (nom) fiarahabana
samedi sabotsy
sang rà
sanglant feno ra mandriaka
sanglier lambo
sanitaire nomba ny fahasalamana
sans tsy misy
sans tsy manana
santé fahasalamana
santé, à votre mahasoava
saphir vatosoamanga
sarcastique manesoeso
sarcastique mandatsa
satisfaisant mahafa-po
satisfaire manome fahafam-po
sauce lasaosy
saucisse saosisy
sauf afa-tsy
sauf-conduit fahazoan-dàlana
sauter mitsambikina
sauterelle valala
sauvage dia
sauvage baribariana
sauvage haolo
sauver mamonjy
sauveur mpamonjy
sauveur mpanafaka
savant manampahaizana
savoir mahalala
savoir mahafantatra
sais, je fantatro
sais, je haiko
savez-vous ? fantatrao ve ?
science fahalalana
se tena
se mifan
sec maina
sécher manamaina
seconde segondra
secret miafina
secret mangingina
secrétaire mpitan-tsoratra
sein nono
sein (donner le) mampinono
seize enina ambin'ny folo
sel sira
selle lasely
selle fivalanana
semaine herinandro
sembler toa
sembler atao
sembler miova tsy
sens lafiny
sens hevitra
sens fahalalana
sensible mora taitra
sentier sakeli-dalana
sentiment fihetseham-po
sentimental be fihetseham-po
sentir mandre
sentir mamofona
séparer manakava
séparer mampisaraka
sept fito
septembre septambra
septième fahafito
série zavatra mifanaraka
sérieux matotra
sérieux tokoa
sérieusement marina tokoa
serpent bibilava
serre tery
serre voageja
serrer manery
serrer mangeja
service fanampiana
service fanompoana
serviette serviet
servir manampy
servir misolo
servir, se mampiasa
seul tokana
seul irery
seulement fotsiny
seulement ihany
sévère sarotsarotiny
sexe mahalahy na mahavavy
si (conjonction) raha
si (adverbe) loatra
si (adverbe) toy izany
siècle zato taona
siège fipetrahana
siège fototra
sien ny azy
sienne ny azy
signal famantarana
signaler manoro
signaler mampiseho
signature sonia
signer manisy sonia
signifier mampandre
silence fanginana
silencieux mangina
silencieux jomoka
simple tsotra
simple tokana
sincère mahitsy
sincère marina
sincérité fahitsiana
singe rajako
situation toerana
six enina
sixième fahenina
social sosialy
soeur anabavy
soeur rahavavy
soie landy
soie lasoa
soif hetaheta
soigner mitsabo
soigner, se mitandrin-tena
soin fitsaboana
soin fikarakarana
soir hariva
soir, hier omaly hariva
soirée takariva
soixante enim-polo
sol tany
soldat miaramila
soleil masoandro
solennel manetriketrika
solide mafy tsy mety rava
solitude fanirery
solliciter miangavy
soluble mety levona
sombre matroka
sombre malahelo
somme torimaso vetivety
somme vola
sommet tampony
sommet tendrony
son feo
sonner mampaneno
sonner maneno
sorcier mpamosavy
sorcier mpanao ody
sorte karazana
sortie fivoahana
sortir mivoaka
sottise adalana
souhait firariana
souhaiter mimrary
soulever manainga
soupçon ahiahy
soupe lasopy
souper sakafo hariva
source loharano
sourd marenina
sourire (verbe) mitsiky
sourire (nom) tsiky
souris totozy
sournois fetsy ratsy
sous ambani
soutien tohana
soutien andry
soutenir manohana
souvenir (nom) fahatsiarovana
souvenir, se mahatsiaro
souvent matetika
spécial manokana
spécialité fahaizana manokana
spectacle kilalao
spectacle fampisehoana
spectateur mpijery kilalao
splendide kanto
splendide fatratra
sport fanatanjahan-tena
sport spaoro
statue sary vongana
statuts didy
statuts fitsipika
sténographe mpanao sorapohy
stimulant manaitaitra
stimuler manaitra
stupide adala
stupide foka
style fomba fanaovan-javatra
stylo penina
stylo stylo
subir miaritra
succès fahombiazana
sucre siramamy
sud atsimo
Suède Soeda
suffisant ampy
suggestion toro-hevitra
suivre manaraka
sujet antony
sujet foto-kevitra
sujet mpanompo
supérieur ambony
supérieur mihoatra
sur ambonin'ny
surplus ambiny
surplus amboniny
surprendre mankatratra
surprendre manaitra
surprise hatairana
surprise tsy nampoizina
surtout indrindra
suspect ahiahiana
symbole sary
sympathie fifankatiavana
système nerveux rafitra
© Copyright 2005 - 2013. Tout droit réservé. Contact: Site hébergé par 1and1