| Page d'accueil |   | Plan du site |    | Ajouter ce site à vos favoris |   |

Dictionnaire français malgache : Lettre R


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


rabais fihenam-bidy
rabane jiafotsy
rabattre mampidina
raccomoder manosoka
race firazanana
racine faka
racheter manavotra
raconter mitantara
radio (poste) radio
radio (poste) vata fandraisam-peo
raide henjana
raide miridiridy
raisin voaloboka
raison antony
raison fahamarinana
raison fahendrena
raison, avoir manana ny marina
raisonnable hendry
raisonnable manan-tsaina
ramasser mitsimpona
ramasser manangona
rang filaharana
ranger mandahatra
ranger mandamina
rapide malaky
rapide mitsoriaka
rapide mideza
rapidement haingana
rapidement malaky
rappeler mampody
rappeler mampiverina
rapperler, se mahatadidy
rappeler, se mahatsiaro
rare vitsy
rare mahalana
rarement indraindray tadiavina
raser manaratra
raser, se miharatra
rasoir hareza
rat voalavo
rater tsy mahavoa
rater tsy mahomby
rattacher mamatotra
rattacher, se mifamatotra
rebelle mpikomy
rebelle mpiodina
récent vao
recevoir mandray
récolte vokatra
recommander manafatra
recommander mametraka
récompense valisoa
reconnaissant mankasitraka
reconnaître miaiky OU manaiky
reçu rosia
reculer mampihemotra OU mihemotra
réduction fampihenana OU fihenana
réduire mampihena
réel marina
réel tena
référer mampitaha
référer miera
refermer mikatona
refermer mikombona
réforme fanovana
réforme fanavaozana
réformer manolo
réformer manova
réfrigirateur frizidera
refuser mandà
refuser tsy manaiky
regard fijery
regarder mijery
regardez ! jereo
région faritany
région faritra
registre rejistra
règlement fitsipika
règlement didy
règlement fandoavana trosa
régler le compte mandoa kaonty
regret nenina
regretter manenina
regretter malahelo
regretter manembona
régulier manara-potoana
reine mpanjakavavy
rein voa
rein valahana
rejeter mandà
rejeter manilika
rejeter mandoa
rejouer milalao indray
réjouir mampahafaly
réjouir, se mifaly
rejouissance firavoravoana
relation ifandrasaina
religion finoana OU fivavahana
remarque fanamarihana
remarquer mahita
remarquer mandinika
rembourser mamerina
rembourser manonitra
remède fanafody
remercier misaotra
remettre manolotra
remettre mametraka
remettre, se mionona
remettre, se manolo-tena
remettre, se manankina
remise fihenam-bidy
remonter mamahana
remonter misondrota
remplacer manolo
remplir mameno
remplir manototra
rencontrer, se mifanena
rendre mamerina
rendre manatitra
rendre, se mandeha ho any
rente vola miditra isan-taona
rentrer miditra
rentrer mody
renverser manjera
renverser manongana
réparation fanamboarana
réparer manamboatra
repas sakafo
repasser mipasoka
répéter mamerina
répondre mamaly
répondre manoina
réponse valiny
repose fialan-tsaratra
reposer, se miala sasatra
reprendre manohy
reprendre mamerina
représentant solo
représentant masoivoho
représenter misolo
représenter mampiseho
reproduction nalain-tahaka
république repoblika
requin antsantsa
réserve malina
réservé mahatam-bava
réserver mamandrika
réservoir fitahirizana rano
résister manohitra
résister maharitra
respect fanajana
résidence fonenana
respiration fiainana
respectable fanaja
respirer miaina
responsable miadidy
responsable miandraikitra
ressembler mitovy
ressembler manahaka
reste sisa
reste ambiny
rester mijanona
résultat vokany
retard fahataràna
retenir mitana
retenir mihazona
retourner miverina
retourner mamerina
réunir mivory
réunir mamory
réussir mahomby
rêve nofy
réveil famohamandry
réveillé famohamandry taitra
réveiller mamoha manaitra
réveiller, se taitra
réveiller, se mifoha
revenir miverina
revenu fidiram-bola
rêver manonofy
revoir, au mandrapihaona
révolution fitolomana
revolver basy poleta
revue revio
rhum roma
rhume sery
riche manankarena
rien tsinontsinona
rien tsy misy
rire (verbe) mihomehy
rire (nom) hehy
rivière renirano
riz vary
robe akanjo
rocher vatolampy
roi mpanjaka
roman tantara noforonina
rond boribory
ronfler mierotra
ronfler miraondraona
rosée ando
roti hena ritra
roti mendy
rouge mena
rouge à lèvres lokomena
rouler mikodia
rouler mandeha
ruban ribà
rubis vatosoa mena
rue arabe
ruine faharavana
ruiner mandrava
ruiner (se) lany harena
Russie Rosia
© Copyright 2005 - 2013. Tout droit réservé. Contact: Site hébergé par 1and1