| Page d'accueil |   | Plan du site |    | Ajouter ce site à vos favoris |   |

Dictionnaire français malgache : Lettre M


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


machine milina
machine à écrire milina fanoratana
machoire valanorano
madame madama
madame ramatoa
mademoiselle ramatoakely
mai mey
maigre mahia
maigre kaozatra
maigrir mampahia
maigrir mihamahia
main tànana
maintenant izao
maintenant ankehitriny
mairie lapan'ny tanàna
maire ben'ny tanàna
mais nefa
mais kanefa
maison trano
maison d'édition fanotam-boky
maître tompo
maître mpampianatra
majorité ankamaroany
majorité maro an'isa
mal ratsy
mal aretina
mal de dents areti-nify
mal de gorge aretin-tenda
mal de mer tsy mahazaka mandeha sambo
mal de tête aretin'andoha
mal à, avoir marary any amin'ny
maladie aretina
malheur fahoriana
malheur vitan-dratsy
malheureux mahantra
malheureux fadivanorana
malle vata be
malsain tsy mahasalama
manger mihinana
manière fomba
manquer diso
manquer tsy mahavoa
manteau kapaoty
manucure mpikarakara tànana
manufacture fanaovan-tao-zavatra
marbre marbra
marchandise entana
marche tsena
marcher mandeha
mardi talata
mari vady
mariage mariazy
mariage fanambadiana
marié manambady
marier, se mivady
marier, se manambady
marin tatsambo
marin matilo
marine momba ny ranomasina
marque marika
marron manja
mars marsa
marteau tantanana
marteau maroto
massage fanorana
massif mafonja
matelas kidoro
matin maraina
mauvais ratsy
mayonnaise maionezy
me ahy
mécanicien mpanamboatra milina
méchant masiaka
méchant ratsy
méchant loza be
médaille medaly
médecin dokotera
médical medikaly
médicament fanafody
meilleur ny tsara indrindra
mélanger mampifangaro
melon voatavo
membre rantsana
membre mpikambana
même iny
même sahala
même na dia... aza
mémoire saina
mémoire fitadidiana
ménage tokantrano
ménagère mpikarakara tokantrano
mendiant mpangataka
mensonge lainga
menteur mpandainga
menthe solila
mentir mandainga
menu menu
mer ranomasina
merci misaotra
mercredi alarobia
mère reny
mériter mendrika
merveilleux mahafinaritra
mes (possessif) ko
message hafatra
messager mpitondra hafatra
messe lamesa
mesure fatra
mesure refy
mesurer mamatra
mesurer mandrefy
métal metaly
métier asa
métier raharaha
mètre metatra
mettre mametraka
mettre manisy
mettre à, se miantomboka
meubles fanaka
meurtre vonoan'olona
mi-chemin, à an-tsasa-dalana
midi mitataovovonana
miel tantely
mien / mienne ny ahy
milieu toerana
milieu ampovoany
militaire miaramila
milliard arivo tapitrisa
million tapitrisa
mince manifinify
mine vanja
mine tany misy mineraly
mine (air) endrika
mine, bonne mahazo aina
mine, bonne tsara endrika
minéral mineraly
ministre ministra
minute minitra
miroir fitaratra
mission fanirahana
mission iraka
mode fomba
mode lamaody
modèle modely
moderne tsy ela
moderne maoderina
modeste maotina
modeste manetri-tena
moi izao
moi ko
moi ahy
moi, c'est à ahy
moi, avec amiko
moi, pour ho ahy
moins latsaka
moins que, à raha tsy
mois volana
moitié antsasany
moment fotoana
mon / ma ko
monde izao tontolo izao
monnaie vola madinika
monsieur rangahy
monsieur andriamatoa
montagne tendrombohitra
montre famataranandro
montrer manoro
montrez-moi atoroy ahy
monument tsangam-bato
morceau sombiny
morceau tapany
mort (adjectif) maty
mort (nom) faty
mot teny
moteur motera
moto moto
mou malemy
mou boda
mou osa
mouche lalitra
mouchoir mosara
mouillé lena
mouiller mandena
mourir maty
mourir miala aina
moustache volom-bava
moustique moka
moutarde motarda
mouton ondry
mouvement fihetsehana
mouvement fifindrana
moyen (adjectif) antonony
moyen (nom) fanaovana
moyenne ara-keviny
muet moana
municipal monisipaly
muscle nofo
musicien mpitsoka mozika
mulet mole
mystère mistery
mystérieux feno mistery
© Copyright 2005 - 2013. Tout droit réservé. Contact: Site hébergé par 1and1