| Page d'accueil |   | Plan du site |    | Ajouter ce site à vos favoris |   |

Dictionnaire français malgache : Lettre I


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


ici eto
ici aty
idée hevitra
idée saina
il(s) izy, izy ireo
il y a misy
Il y a combien de temps ? hafiriana
Il y a deux jours roa andro
île nosy
illégal tsy ara-dalàna
illustration sary amin'ny boky
image sary
image endrika
imagination fiheverana
imagination hevi-dravina
imitation fakan-tahaka
immédiat miaraka amin'izay
immigrant mpifindra monina
impair tsy ankasa
impassible tsy miraika
imperméable tsy tantera-drano
important lehibe
important tsy azo avela
importateur mpanafatra entana
importer manafatra entana
impossible tsy azo atao
impôt hetra
inattendu tsy nampoizina
incident sampona
incident zava-miseho
inclus ao anatiny
incomplet tsy feno
incomplet tsy ampy
inconfortable tsy metimety
inconscient tsy mahatsiaro saina
incroyable sarotra inoana
indéfini tsy voafetra
indépendance fahaleovantena
indépendant mahaleotena
indien indiana
indien karana
indigène teratany
indigène tompontany
indigestion tsy fahalevonan-kanina
individuellement isan'olona
individuellement tsirairay
industriel mpanao taozavatra
inégal tsy mitovy
injection fanindronana
innocent madio
innocent tsy manan-tsiny
innondation tondra-drano
inquiet be ahiahy
insecte bibikely
insister mikiry
inspecter mizaha
installer mametraka
installer, s' mipetraka
instituteur / institutrice mpampianatra
institution fikambanana
institution trano fianarana
instructeur / instructrice mpampiana-javatra
instruire mpampianatra
instruire milaza
instruire mampandre
intact tsy nahafahana
intelligent manan- tsaina
intelligent kinga
intense fatratra
intention fikasana
intéressant mahasondriana
intéresser mahasoa
intéresser mampahasondriana
intérêt zana-bola
intérêt tombo-tsoa
intérieur ao anatiny
international iraisam-pirenena
international internasionaly
interne ny ao anatiny
interprète mpandika teny
intestin tsinay
inutile tsy misy antony
inutile tsy ilaina
invention famoronana
invitation fanasana
invitation fiantsoana
invité nasaina
iode iody
Italie Italia
itinéraire lalana aleha
ivre mamo
© Copyright 2005 - 2013. Tout droit réservé. Contact: Site hébergé par 1and1