| Page d'accueil |   | Plan du site |    | Ajouter ce site à vos favoris |   |

Dictionnaire français malgache : Lettre C


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


ça ity
cacahouette voanjo
cacher manafina
cachet fitomboka
cadeau fanomezana
cadeau, faire manao fanomezana
cadet zandry
café kafe
caisse fandoavam-bola
caisse fandraisam-bola
calme (adj) miadana
camion kamio
campagne ambanivohitra
canal tàtatra
canard kanakàna
canne à sucre fary
canot sambo kely
caoutchouc fingotra
capable afaka tsara
capital (argent) renivola
capital (adjectif) zava-dehibe
capitale renivohitra
carré efa-joro
carte (géographie) sarin-tany
carte karatra
cascade riana
cassé tapaka
casser manapaka
casserole kasiraoly
cathédrale katedraly
cause antony
cause de, à noho
causer miresaka
causer mahatonga
cave lakavy
ce io
ce ity
cette io
cette ity
ceci ity
cela ity
ceinture fehin-kibo
célibataire mpitovo
cent zato
centre afovoany
cependant na izany aza
cercle boribory
certain azo antoka
certainement izany tokoa
certificat sertifika
cerveau ati-doha
chacun tsirairay
chacun isanisany
chagrin alahelo
chaîne rojo vy
chaîne fatorana
chaleur hafanana
chambre efitra
champ saha
champagne sampaina
champignon holatra
chance vintana
change takalo
change fanakalozam-bola
changement fiovàna
changer (monnaie) manakalo
chanson hira
chanter mihira
chapeau satroka
chapelle trano fiangonana
chaque isan'
chaque samy
charbon arina
charbon arin-tany
charcuterie fivarotan-kena kisoa
charger mamatratra
charmant maha-te ho tia
chasse fihazana
chat saka
chaud mafana
chauffage famanana
chauffeur mpamily
chaussette bà-tongotra
chaussure kiraro
chavirer rendrika
chef lehibe
chef filoha
chef d'oeuvre sangan'asa
chemin làlana
chemin de fer làlam-by
chemise somizo
chemise de nuit akanjo mandry
chèque seky
cher malala
cher (prix) lafo
chercher mitady
chéri(e) malala
cheval soavaly
cheveux volo
cheville kitro kely
chien alika
chien amboa
chiffon voron-damba
chiffre marika
chinois sinoa
choc fifandonana
choc fandonana
choisir mifidy
chose zavatra
chrétien kristianina
chute fianjerana
cicatrice holatra
ciel lanitra
cigarette sigara
cimetière fasana
cinéma sinema
cinq dimy
cinquante dinam-polo
circulation fifamoivoizana
cirer manoso-tsavoka
cirer mampangirana
ciseaux hety
citoyen olom-pirenena
citron voasary makirana
clair de lune tara-bolana
clair mazava
classe kilasy
clé lakile
client mpividy
client mpanao zavatra
cloche lakolosy
clou fantsika
coeur fo
coin zorony
colère hatezerana
colère, en tezitra
colle lakaoly
collège kolejy
colline havoana
combat ady
combien ohatrinona
commander manafatra
commander mifehy
comme tahaka
commencement fiandohana
commencer manomboka
comment ahoana
commerçant mpivarotra
commerce varotra
commun iraisana
communiquer mampita
compagnie kaompania
comparaison fampitahàna
comparer mampitaha
complet tanteraka
complet feno
complètement tanteraka
compliment fiarahabana
compliment famangiana
comprendre mahafantatra
comprendre mahazo an- tsaina
comprimé pilina
compte fanisana
compte fanoratana ny vola
compte kaonty
compter manisa
concert kaonseritra
condamnation fanamelohana
condition fomba
conduire mitondra
conférence fifampidinihana
conférence kaonferansa
confiture kaonfitiora
confortable mahafinaritra
confus tsy mazava
confus menatra
congrès fihaonana
congrès kaongresy
congrès zaikabe
connaissance fahalalana
connaissance sakaiza
connaître mahalala
conseil toro-hevitra
conseil fivoriana
construire manao
construire mamorona
consul konsily
consulat tranon'ny konsily
contenir mahalany
contenir misakana tsy hiely
content faly
continent kaontinanta
continuer manohy
continuer mitohy
contraire mifanohitra
contre manohitra akaiky
copie kopia
coq akoholahy
corde tady
corde kofehy
cordonnier mpanao kiraro
corne tandroka
corps vatana
correct mahitsy
correct marina
corriger manitsy
corriger mananatra
corriger mitsara
corsage tenan'akajom-behivavy
côte (os) taolan-tehezana
côte (mer) moron-tsiraka
côté de, à akaiky
côté de, à anila
côtelette kotoleta
coton landihazo
cou vozona
coude kiho
coudre manjaitra
couler mandeha
couler mitete
couleur loko
coup kapoka
couper mandidy
couper manapaka
cour tokotany
courage herim-po
courageux be herim-po
courant fanao
courant (électrique) herinjiro
courante, monnaie vola fampiasa
courant d'air rivotra mifamaly
courir mihazakazaka
courir manenjika
courrier iraka
courrier taratasy
cours (prix) vidin-javatra
cours (enseignement) fianarana
course fifaninanana hazakazaka
course ny aleha
court fohy
couteau antsy
coûter vidiny ividianana
couture zaitra
couturière mpanjaitra akanjom-behivavy
couvercle sarona
couvercle takotra
couverture fono
couverture tafo
couverture bodofotsy
couvrir manarona
couvrir manafo
cracher mandrora
craindre matahotra
cratère vavan'ny volkano
crayon pensily hazo
crépuscule mazava atsinanana
creuser mihady
creux loaka
creux lavaka
crevette patsa be
cri antso
cri akora
cri horakoraka
cric fiasana fanaingan-javatra
crier miantso
crier mihorakoraka
cristal kristaly
crochet farango kely
croire mino
croire matoky
croix hazo fijaliana
cru manta
cuillère sotro
cuir hoditra
cuire mahandro
cuisine lakozia
cuisine, faire la manao lakozia
cuisinier mpahandro
cultivateur mpamboly
cultiver mamboly
culture voly
curieux liana
curieux tia adinadina
© Copyright 2005 - 2013. Tout droit réservé. Contact: Site hébergé par 1and1